1/1

ISO 9001:2015 Certificering
16/1/2019

Na een uitvoerige audit door het CIIO kan restauratiearchitectuur BBM & BBM architecten vanaf heden met trots melden dat het kwaliteitsmanagementsysteem officieel voldoet aan de ISO 9001 norm.

Dit is beoordeeld aan de hand van de CIIO Maatstaf 2016 op basis van de eisen van ISO 9001:2015volg ons: instagram