top of page

Heilige Hart Kerk, Breda

Opdrachtgever | Woonzorg Nederland

Uitvoeringsperiode 2010-2013

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvraag, directievoering en toezicht

De Heilig Hart kerk, ontworpen door P.J. van Genk, is gesitueerd net buiten de singel in een 19e eeuwse uitbreiding, tussen het stadscentrum van Breda en de wijk het Ginneken. In 1900 is het eerste deel van de kerk gebouwd, het schip en het front met de toren. Tussen 1929 en 1931 werd de kerk, naar ontwerp van J. Stuyt en J. van Dongen, uitgebreid met het koor en de transepten. In 1985 werd de kerk gesloten. In de periode daarna werd de kerk bewoond door krakers. In deze periode liep bouwkundige kwaliteit van de kerk door het ontbreken van regulier onderhoud sterk terug. In 2000 is er een sloopvergunning afgegeven voor de kerk. Hierop volgde protest vanuit de buurt met als resultaat dat de kerk in 2004 tot rijksmonument is benoemd. De restauratie van fase 1 bestaat uit de toren met spits, het front van de kerk en een deel van kerk. De werkzaamheden betreffen onder andere restauratie van het houtwerk, het metselwerk, het natuursteen, de leien en het glas in lood. De kwaliteit van de torenspits bleek zo slecht te zijn dat deze tijdelijk is gehalveerd zodat het bovenste deel op de begane grond gerestaureerd kon worden.

bottom of page