top of page

Keuring natuursteen bij Albion Stone, Portland
 23/11/2018

restauratiearchitectuur BBM heeft samen met Monument Vandekerckhove een bezoek gebracht aan de natuursteengroeve van Albion Stone in Portland. Na een gastvrij ontvangst was er een interessante rondleiding door de mijn waar de Portland natuursteen gewonnen wordt.

Vervolgens is er na een uitgebreide keuring een selectie gemaakt van blokken natuursteen die uiteindelijk gebruikt gaan worden voor de restauratie van de Grote Kerk in Breda. Op deze manier wordt er op toegezien dat het kostbare natuursteen aan alle kwaliteitseisen voldoet. Zo moet een steen gelijkmatig van kleur en structuur zijn, en mogen scheuren, steken en open schelplagen niet voorkomen.


volg ons: instagram

bottom of page