top of page

VISIE

visie
Aanzicht kap kooromgang Oude Kerk Amster

restauratiearchitectuur BBM

Restauratie en Renovatie.

 

Restauratiearchitectuur BBM heeft ervaring op het gebied van restauratie en renovatie sinds 1978. 

Het uitgangspunt van BBM bij de restauratie van een historisch gebouw of object is om zo weinig mogelijk destructief te werk te gaan. Zoveel mogelijk dienen de te vervangen onderdelen teruggebracht te worden zoals het gebouw of object oorspronkelijk en/of zich in haar bestaan ontwikkeld heeft.

Hierbij worden de verschillende stijlelementen die in de loop der jaren zijn aangebracht of door wijzigingen zijn ontstaan zoveel mogelijk gerespecteerd. De architectuur moet de ontwikkeling en logica van het gebouw weergeven. De detonerende elementen die hier niet in passen en bouwhistorisch van ondergeschikt belang zijn, mogen hieruit verwijderd worden.

Wat betreft de technische, functionele en esthetische uitwerking van het ontwerp probeert BBM zoveel mogelijk recht te doen aan de bouwhistorische gelaagdheid en de geschiedenis die het gebouw vertelt.

3D_2018-02-20 - Impressie hoge resolutie

BBM architecten

Herbestemming, restauratie, revitalisatie en verduurzaming.

 

BBM architecten is opgericht in 2009. Het bureau heeft ervaring op het gebied van herbestemming, restauratie, renovatie en verduurzaming. 

 

BBM architecten streeft naar optimaal behoud en herstel van het monumenten. Dit betekent dat er regelmatig fysieke ingrepen in de draag-, afbouwconstructie en afwerkingen noodzakelijk zijn om het gebouw te behouden voor uiteindelijk nog grotere en mogelijk onherstelbare schade en verval indien deze ingrepen achterwege zouden blijven. Hierbij streeft BBM ernaar de belangrijke architectuur/ cultuurhistorisch/ 

bouwhistorische kwaliteit van het gebouw zoveel mogelijk te respecteren.

Het voortbestaan van historische gebouwen of cultureel erfgoed waarbij de functie verandert maar de karakteristieke uitstraling van het gebouw blijft voortbestaan is de kracht van herbestemmen.

In de keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden zoekt BBM naar een balans tussen datgene waar het gebouw om vraagt en de eisen en wensen van de opdrachtgever en andere belanghebbende partijen.

 

De meerwaarde voor de klant is dat BBM altijd keuzes maakt die geen of zo weinig mogelijk afbreuk doen aan de geleverde kwaliteit, noch bouwtechnisch, noch esthetisch, noch functioneel.

team

TEAM

JOIN our team!

wie zijn wij

Ben Massop

algemeen directeur | bouwmeester

 

Dennis van Amelsvoort

projectbeheerder| bouwkundig tekenaar 

François van der Gouw

opzichter | bestekschrijver 

Swen Broeken

technisch ontwerper | Master of Architecture (io)

Maikel Niël

freelance opzichter

.

.

Coerd Hazenberg

opzichter | bouwkundig tekenaar 

Koen Worst

kostendeskundige| bouwkundig tekenaar 

Ineke Zijlmans

financiële administratie| projectadministratie
 

Tithia Adema

freelance architect

Mary Massop

financieel directeur | organisatie
 

Freek van Rij

opzichter | bouwkundig tekenaar

Eva Massop

ontwerper | Master of Architecture (io)

Stefan van Huizen

financiële administratie| kwaliteitsmanagement

?

bouwkundig stagiair(e)

"Het team van BBM bestaat uit adequaat opgeleide medewerkers die met liefde en gedrevenheid hun vak uit oefenen."

certificeringen

CERTIFICERINGEN

 restauratiearchitectuur BBM 

BBM architecten

KWALITEITS-LOGO-ERM_edited.jpg
KWALITEITS-LOGO-ERM.JPG
VAM_edited.jpg
VAM.jpg
KWALITEITS-LOGO-ERM_edited.jpg
KWALITEITS-LOGO-ERM.JPG
vawr-logo-x2_edited.jpg
vawr-logo-x2.jpg
vacatures

VACATURES

Bouwkundig Stagiair(e) 

32-40u 

MBO / HBO in opleiding

© BBM

bottom of page