VISIE

 

restauratiearchitectuur BBM

Restauratie en Renovatie.

 

Restauratiearchitectuur BBM heeft ervaring op het gebied van restauratie en renovatie sinds 1978. 

Het uitgangspunt van BBM bij de restauratie van een historisch gebouw of object is om zo weinig mogelijk destructief te werk te gaan. Zoveel mogelijk dienen de te vervangen onderdelen teruggebracht te worden zoals het gebouw of object oorspronkelijk en/of zich in haar bestaan ontwikkeld heeft.

Hierbij worden de verschillende stijlelementen die in de loop der jaren zijn aangebracht of door wijzigingen zijn ontstaan zoveel mogelijk gerespecteerd. De architectuur moet de ontwikkeling en logica van het gebouw weergeven. De detonerende elementen die hier niet in passen en bouwhistorisch van ondergeschikt belang zijn, mogen hieruit verwijderd worden.

Wat betreft de technische, functionele en esthetische uitwerking van het ontwerp probeert BBM zoveel mogelijk recht te doen aan de bouwhistorische gelaagdheid en de geschiedenis die het gebouw vertelt.

BBM architecten

Herbestemming, restauratie, revitalisatie en verduurzaming.

 

BBM architecten is opgericht in 2009. Het bureau heeft ervaring op het gebied van herbestemming, restauratie, renovatie en verduurzaming. 

 

BBM architecten streeft naar optimaal behoud en herstel van het monumenten. Dit betekent dat er regelmatig fysieke ingrepen in de draag-, afbouwconstructie en afwerkingen noodzakelijk zijn om het gebouw te behouden voor uiteindelijk nog grotere en mogelijk onherstelbare schade en verval indien deze ingrepen achterwege zouden blijven. Hierbij streeft BBM ernaar de belangrijke architectuur/ cultuurhistorisch/ 

bouwhistorische kwaliteit van het gebouw zoveel mogelijk te respecteren.

Het voortbestaan van historische gebouwen of cultureel erfgoed waarbij de functie verandert maar de karakteristieke uitstraling van het gebouw blijft voortbestaan is de kracht van herbestemmen.

In de keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden zoekt BBM naar een balans tussen datgene waar het gebouw om vraagt en de eisen en wensen van de opdrachtgever en andere belanghebbende partijen.

 

De meerwaarde voor de klant is dat BBM altijd keuzes maakt die geen of zo weinig mogelijk afbreuk doen aan de geleverde kwaliteit, noch bouwtechnisch, noch esthetisch, noch functioneel.

 

DIENSTEN

Door de veelzijdigheid in diensten, zijn er veel mogelijkheden.  Klik voor meer informatie op de dienst. 

 

TEAM

JOIN our team!

wie zijn wij

Ben Massop

directie | technisch & architectonisch ontwerper

Koen Worst

calculator | bouwkundig tekenaar 

Coerd Hazenberg

opzichter | bouwkundig tekenaar 

Eva Massop

assistent ontwerper

Stefan van Huizen

financiële administratie| kwaliteitsmanagement

.

.

François van der Gouw

opzichter | bestekschrijver 

Maikel Niël

opzichter | bouwhistoricus

Ineke Zijlmans

administratie

Mary Massop

directie | organisatie

Dennis van Amelsvoort

projectbeheerder| bouwkundig tekenaar 

Tithia Adema

architect

Freek van Rij

bouwkundig tekenaar

"Het team van BBM bestaat uit adequaat opgeleide medewerkers die met liefde en gedrevenheid hun vak uit oefenen."

 

CERTIFICERINGEN

 restauratiearchitectuur BBM 

BBM architecten

 

VACATURES

Bouwkundig tekenaar
Bouwkundig opzichter
Bouwkundig stagiair(e) 

© BBM