top of page

SIM onderhoudsplannen

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt het planmatig onderhoud aan monumenten gestimuleerd door middel van de SIM regeling (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten).

Deze jaarlijks terugkerende subsidieregeling stelt eigenaren van monumenten in de gelegenheid onderhoudssubsidie aan te vragen voor hun monument.

BBM is volledig op de hoogte van de SIM regeling en stelt jaarlijks voor verschillende monument eigenaren SIM plannen op.

Wilt u weten of uw monument in aanmerking komt voor de SIM regeling of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, neem dan contact  op.

bottom of page