top of page

Bouwmanagement

Op verzoek kan BBM ook het totale bouwproces coördineren. BBM begeleidt opdrachtgevers bij verbouwingen, groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw. BBM adviseert bij de selectie van verschillende partijen en stuurt deze aan. Tevens worden de vastgestelde budgetten en planningen bewaakt. BBM begeleidt het gehele traject van het opstellen van Programma's van Eisen tot en met het opstellen van lange termijn beheer- en onderhoudsplannen.

bottom of page