top of page

Directievoering & toezicht

Tijdens de realisatie van een bouwproject is de directievoerder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. Wanneer u een (groot) bouwproject heeft maar u heeft niemand die geschikt / beschikbaar is om de directievoering en het bouwtoezicht tijdens de werkzaamheden uit te voeren kan BBM dit van u overnemen. BBM heeft ervaring op het gebied bij zowel grote als kleine projecten.


BBM kan namens een opdrachtgever toezicht houden op de (ver)bouw werkzaamheden. De frequentie van controles wordt altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald.
De directievoering richt zich op een aantal aspecten, te weten:
- borging van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
- borging van de financiële uitgangspunten (voorkomen van meerwerk)
- samenwerking tussen de verschillende partijen binnen het bouwproces. 

bottom of page