top of page

Ontwerp

BBM vindt het belangrijk samen met u het ontwerpproces te doorlopen. Het eerste gesprek is voor ons belangrijk. Tijdens dit gesprek willen we met u uw wensen inventariseren. In de vervolggesprekken willen we samen met u uw wensen verder uitdiepen om zo te komen tot goede uitgangspunten voor een ontwerp. Een gezamenlijk locatiebezoek is een belangrijke fase binnen het ontwerpproces. Op de locatie wordt inspiratie opgedaan en inzicht verkregen hoe uw wensen kunnen worden vertaald in het gebouw en de omgeving. Hierna volgt het ontwerpproces waarbij we u meenemen van een schetsontwerp tot een gebouw wat aansluit op uw praktische en esthetische wensen. Vanzelfsprekend worden in het ontwerpproces aan de verduurzaming en de milieuaspecten een hoge prioriteit gegeven. Dit komt tot uiting in de materialisatie en de toe te passen installaties, die op een organische wijze deel gaan uitmaken van het gebouw. BBM kan het gehele proces, van schetsontwerp tot en met de oplevering en de nazorg, voor u leveren en begeleiden. De begeleiding tijdens de realisatie ziet BBM erop toe dat uw wensen worden uitgevoerd zoals in het ontwerp is gevisualiseerd. Wij zijn pas tevreden als de opdrachtgever tevreden is over het eindresultaat. En het gebouw dat tijdens het gebruik voldoet aan alle verwachtingen. 

bottom of page