top of page

Bestekken

Een restauratieplan omvat ten behoeve van een omgevingsvergunning, SIM instandhoudingsplan of andere subsidie aanvraag een bestek (traditioneel of STABU methodiek) of technische omschrijving. Hierin wordt omschreven wat de werkzaamheden van een aannemer / onderaannemer zijn en wat de gevraagde kwaliteitseisen zijn. 

bottom of page