top of page

Deprez, Tilburg

Opdrachtgever | Gemeente Tilburg / Monumentenfonds Brabant

Uitvoeringsperiode |2009 - 2010 i.s.m. architectenbureau J. van Stigt

Werkzaamheden | planvorming en toezicht

De restauratie en herbestemming van Deprez is uitgevoerd in samenwerking met architectenbureau J. van Stigt. Voormalige stoomketelfabriek Deprez is onderdeel van de spoorzone, een groot gebied met industrieel erfgoed rondom het station van Tilburg. De renovatie van het Deprez gebouw is een 'pilot' voor het gehele gebied. In het nieuwe gebruik is het idee dat het Deprez gebouw gaat fungeren als poort van het gebied en als ontmoetingscentrum. Na de oplevering in 2010 zijn er al diverse evenementen in het Deprez gebouw georganiseerd. Het gehele proces is in bouwteam verband uitgevoerd met architectenbureau J. Van Stigt en aannemersbedrijf Nico de Bont. Naast het casco is ook het interieur aangepakt. Zo zijn op diverse hoogtes vloeren aangebracht die met trapjes en loopbruggen met elkaar verbonden zijn.

bottom of page