top of page

Fort Altena, Werkendam

DSC09176-1.jpg

Opdrachtgever | Brabants Landschap

Uitvoeringsperiode | 2008 - 2011 bouwdeel A / C 

                                         2017 - 2020 bouwdeel B

Werkzaamheden | planvorming, vergunningaanvraag en toezicht

De restauratie van Fort Altena bouwdeel A en C,  zijn uitgevoerd in samenwerking met Sturm architekten. Fort Altena is in 1847 gebouwd, in 1847 had het fort nog niet haar hedendaagse vorm. Destijds bestond het alleen uit een bomvrije toren, een ronde aarden verdedigingswal, en een gracht met ophaalburg. Als gevolg van de ontwikkeling van de militaire techniek en tactiek werd fort Altena versterkt (1878-1880). Het torenfort werd uitgebreid tot een bastion; aan weerszijden van de toren werd een kazerne opgetrokken. Tevens werden er vier remises gebouwd, waarin het geschut en de munitie werden opgeslagen. In de jaren 1956-1957 werden nog drie voertuigloodsen op het terrein gebouwd. Ergens tussen 1945 en 1992 zou een onderdeel van een organisatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op fort Altena gevestigd zijn geweest. De organisatie draagt de naam 'Operaties en Inlichtingen', en later 'A en B', maar wordt in de volksmond 'Gladio' genoemd (naar haar NAVO-tegenhanger in Italië).

 

Medio 2008 zijn de gebouwen van Fort Altena door BBM technisch opgenomen, is er een restauratieplan voor deze gebouwen gemaakt en subsidie aangevraagd. Medio maart 2011 is gestart fase 1, te weten de restauratie en herbestemming van de bouwdelen A (torenfort) en C (bomvrije kazerne oost). Deze werkzaamheden zijn medio december 2011 afgerond. In 2017 is de restauratie/ herbestemming gestart van bouwdeel B (bomvrije kazerne west), uitgevoerd door BBM. In 2020 is de herbestemming tot een restaurant van bouwdeel B afgerond.

 

BBM verzorgt het bouwtechnische toezicht op deze werkzaamheden en doet de technische opnames / afschrijvingen en financiële verrekeningen van de verschillende restauratieonderdelen. Daarnaast de inpassing voor de herbestemming van de bouwdelen. 

DSC09194.JPG
bottom of page