Fort Altena, Werkendam

Opdrachtgever | Stichting Het Noordbrabants Landschap

Uitvoeringsperiode | 2011 i.s.m. Sturm architekten

Werkzaamheden | planvorming, vergunningaanvraag en toezicht

De restauratie van Fort Altena is uitgevoerd in samenwerking met Sturm architekten. Fort Altena is in 1847 gebouwd, in 1847 had het fort nog niet haar hedendaagse vorm. Destijds bestond het alleen uit een bomvrije toren, een ronde aarden verdedigingswal, en een gracht met ophaalburg. Als gevolg van de ontwikkeling van de militaire techniek en tactiek werd fort Altena versterkt (1878-1880). Het torenfort werd uitgebreid tot een bastion; aan weerszijden van de toren werd een kazerne opgetrokken. Tevens werden er vier remises gebouwd, waarin het geschut en de munitie werden opgeslagen. In de jaren 1956-1957 werden nog drie voertuigloodsen op het terrein gebouwd. Ergens tussen 1945 en 1992 zou een onderdeel van een organisatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op fort Altena gevestigd zijn geweest. De organisatie draagt de naam 'Operaties en Inlichtingen', en later 'A en B', maar wordt in de volksmond 'Gladio' genoemd (naar haar NAVO-tegenhanger in Italië). Restauratie Fase 1: Medio 2008 zijn de gebouwen van Fort Altena door BBM technisch opgenomen en is er een restauratieplan voor deze gebouwen gemaakt en subsidie aangevraagd. Gelijktijdig is door Sturm Architekten een plan tot herbestemming van de gebouwen gemaakt. Medio maart 2011 is gestart met Fase 1, te weten de restauratie en herbestemming van de bouwdelen A (torenfort), B (bomvrije kazerne west), C (bomvrije kazerne oost) en J (loods). Deze werkzaamheden zijn medio december 2011 afgerond. De overige bouwdelen welke op het fortterrein zijn gelegen vallen buiten fase 1. BBM verzorgt het bouwtechnische toezicht op deze werkzaamheden en doet de technische opnames / afschrijvingen en financiële verrekeningen van de verschillende restauratieonderdelen.

voor restauratie