top of page

Sluizenstelsel Fort Everdingen, Everdingen

Opdrachtgever | Dienst Landelijk Gebied

Uitvoeringsperiode |2014-2015

Werkzaamheden | planvorming en toezicht

De sluizen bestaande uit een Inlaatsluis, een Beersluis, een Inundatiesluis en een overstortduiker zijn onderdeel van het inundatiesysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. BBM heeft een restauratieplan opgesteld voor de verschillende sluizen. Op de Beersluis is een nieuwe loopbrug gerealiseerd naar ontwerp van BBM. De oude bestaande loopbrug is in het ontwerp verweven.

bottom of page