Fort Giessen, Giessen

Opdrachtgever | Stichting Het Noordbrabants Landschap

Uitvoeringsperiode | 2013 - heden

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvragen, directievoering en toezicht 

Fort Giessen is gebouwd in de jaren 1878 – 1881 en is onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Het Fort diende ter voorkoming van een directe aanval op de vesting Woudrichem. Fort Giessen bestaat uit een kazerne, een munitiedepot en een opslagplaats voor munitie en geschut. Momenteel wordt de kazerne gebruikt door een archeologische en natuurvriendenvereniging. BBM is door Brabants Landschap benaderd om een restauratieplan op te stellen voor de kazerne. Momenteel is het project in uitvoering.

Bouwdeel A| voor restauratie