top of page

Fort Giessen, Giessen

Opdrachtgever | Brabants Landschap

Uitvoeringsperiode | 2013 - 2020

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvragen, directievoering en toezicht 

Fort Giessen is gebouwd in de jaren 1878 – 1881 en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Fort diende ter voorkoming van een directe aanval op de vesting Woudrichem. Fort Giessen bestaat uit een kazerne, een munitiedepot en een opslagplaats voor munitie en geschut. Momenteel wordt de kazerne gebruikt door een archeologische en natuurvriendenvereniging. BBM is door Brabants Landschap benaderd om een restauratieplan op te stellen voor de kazerne. De restauratie is in 2020 afgerond. 

bottom of page