top of page

Fort Werk aan het Spoel, Culemborg

Opdrachtgever | Gemeente Culemborg

Uitvoeringsperiode |2010-2011

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvragen, monumentenvergunning / bouwvergunning en toezicht

Fort Werk aan ’t Spoel behoort tot de verdedigingslinie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort bestaat uit 2 bomvrije gebouwen, een genieloods en een fortwachterswoning. Het fort wordt doorsneden door de Diefdijk waardoor een buitendijks gedeelte en een binnendijks gedeelte ontstaat. De verdediging van het fort is net voor de 2e wereldoorlog verzwaard met een aantal kazematten, die onderdeel uitmaakte van een landelijke linie van versterkingen. De eerste aanzet om te komen tot een restauratie van het fort dateert uit 2003. In 2007 heeft BBM een plan gemaakt voor de restauratie en de herbestemming van de aanwezige gebouwen. Hierna is een subsidietraject ingezet en is een procedure gestart om de op het terrein woonachtige krakersgroepen van het complex te verwijderen.

bottom of page