top of page

Heilige Martinuskerk, Rucphen

Opdrachtgever | Sturm Architeckten

Uitvoeringsperiode | 2013 - 2015

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvraag en toezicht

De Heilige Martinuskerk werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van architect J. Berben. De toren werd in 1944 verwoest als gevolg van oorlogshandelingen. Na de oorlog is de toren opgebouwd in gewijzigde vorm. BBM heeft in opdracht van Sturm Architecten de restauratie plannen opgesteld. In de periode 2014 - 2015 heeft de restauratie van de kerk plaats gevonden.

voor restauratie

bottom of page