top of page

Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther 

Opdrachtgever | Stichting Kasteel Heeswijk

Uitvoeringsperiode

2002 - 2007 restauratie i.s.m. Sturm architekten

2012 - 2014 div. onderhoudswerkzaamheden

2013 - 2014 restauratie stijlkamers

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvragen, vergunningaanvraag,  directievoering, toezicht en onderhoudsplan

De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met Sturm architekten. Kasteel Heeswijk is een omgracht kasteel met hoofdgebouw en kelder, gebouwd op grondslagen (ijzeroer) uit de 12e eeuw met aanpassingen en uitbreidingen tot in de 20e eeuw. De uitbreidingen bestaan uit een omgrachte voorburcht met poort (16e eeuw), een geometrisch lanenpatroon ten noorden en ten westen van het kasteel plus een orthogonaal terrein binnen dit lanenpatroon (18e eeuw) Tussen 2002 en 2007 heeft de restauratie van het casco plaatsgevonden. Hierbij heeft BBM het toezicht verzorgd. Na de restauratie heeft BBM ook het onderhoudsplan opgesteld. BBM heeft in 2012 de restauratieplannen ontwikkeld voor enkele bijgebouwen.

bottom of page