top of page

Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther

Bijgebouwen

Opdrachtgever | Brabants Landschap

Uitvoeringsperiode | 2013

Werkzaamheden | planvorming en vergunningaanvraag

De bijgebouwen, behorende bij de voormalige woning van de pootmeester, zijn onderdeel van het complex van Kasteel Heeswijk. Het betreffen een klein bakstenen schuurtje en een bakstenen stal annex opslagruimte. BBM heeft voor Stichting Het Noordbrabants Landschap een restauratieplan opgesteld voor de twee gebouwtjes.

bottom of page