top of page

Fort Werk aan 't Spoel, Culemborg

Opdrachtgever |Gemeente Culemborg

Uitvoeringsperiode |2010 - 2011

Werkzaamheden | opname bouwkundige kwaliteit, bestek, begroting, subsidieaanvragen, monumentenvergunning / bouwvergunning, toezicht

Werk aan ’t Spoel behoorde tot de verdedigingslinie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort bestaat uit 2 bomvrije gebouwen, een genieloods en fortwachterswoning. Het fort wordt doorsneden door de Diefdijk waardoor een buitendijkse gedeelte en een binnendijkse gedeelte ontstaat. De verdediging van het fort is net voor de 2e wereldoorlog verzwaard met een aantal kazematten, die onderdeel uitmaakte van een landelijke linie van versterkingen.

De eerste aanzet om te komen tot een restauratie van het fort dateert uit 2003. In 2007 heeft restauratiearchitectuur BBM een plan gemaakt voor de restauratie en de herbestemming van de aanwezige gebouwen. Hierna werd een subsidietraject ingezet en werd een procedure gestart om de op het terrein woonachtige krakersgroepen van het complex te verwijderen.

De restauratie startte in 2010 en werd opgeleverd in mei 2011

Fort Werk aan 't Spoel.jpg
bottom of page