top of page

Kornhuys, Dussen

Opdrachtgever |Oome Raamsdonk BV

Uitvoeringsperiode |2013-2016

Werkzaamheden | restauratie- en herbestemmingsplan, vergunningaanvragen en bouwhistorische verkenning

Het ‘Kornhuys’ is een monumentale boerderij dat dateert uit 1767. Naast een groot onderhoud, een casco restauratie en interne verbouwing, is de boerderij herbestemd en uitgebreid met nieuwbouw. De voormalige klompenmakerij doet nu dienst als kleinschalige woonzorgvoorziening voor jongvolwassenen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

bottom of page