top of page

Michiel de Ruyter, Vlissingen

Opdrachtgever |College van Burgemeester en Wethouders gemeente Vlissingen

Uitvoeringsperiode |2010 - 2011

Werkzaamheden | planvorming en toezicht 

Michiel Adriaenszoon de Ruyter is een van de beroemdste zeehelden van de zeventiende eeuw. Hij wordt beschouwd als een van de grootste admiralen van zijn tijd. Het beeld van Michiel de Ruyter is in 1841 naar ontwerp van Louis Royer opgericht. BBM heeft de restauratie van het monument verzorgd.

voor restauratie

bottom of page