top of page

De Moriaan, 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever | Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitvoeringsperiode | 2011-2012

Werkzaamheden | planvorming, aanvraag vergunningen, kostenbewaking, directievoering (architectonisch en technisch) en bouwkundig toezicht 

De Moriaan staat aan de markt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch en vindt zijn oorsprong in de 13e eeuw. De laatste uitvoerige restauratie heeft plaatsgevonden in de jaren zestig van de vorige eeuw. Momenteel is er de plaatselijke VVV gevestigd.


BBM architecten is in 2006 gestart met de planvorming. Enerzijds de restauratie van het casco en anderzijds uit de interne verbouwing, waarbij de kwalitatieve verbetering van het binnenklimaat en de beleving van de ruimten voorop staat. Met het ontwerp heeft BBM getracht transparante en eenduidige ruimten te creëren.

bottom of page