top of page

Opnamen

Aan een restauratieplan ligt een bouwkundige opname ten grondslag. Een bouwkundige opname omvat een inventarisatie van de huidige situatie van een ruimte, gebouw of bouwdeel. Een bouwkundige opname wordt gebruikt als onderlegger voor het opstellen van een restauratieplan. 

bottom of page