top of page

Klooster Oude Dijk, Tilburg

Opdrachtgever | Provincialaat Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder

Uitvoeringsperiode | 2013-2019

Werkzaamheden | haalbaarheidsonderzoek, planvorming, herbestemmingsontwerp, aanvraag vergunningen, directievoering en toezicht

Een deel van het kloostercomplex is herontwikkeld tot kleinschalige woon- /zorgvoorziening.

bottom of page