top of page

Oude Kerk, Amsterdam

Opdrachtgever | Stichting de Oude Kerk

Uitvoeringsperiode

2008 - 2013 restauratie
2006 - 2015 BROM
2013 periode 2014 - 2019 BRIM

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvraag, vergunningaanvraag, directievoering en toezicht.

De Oude Kerk is een van de oudste gebouwen in de binnenstad van Amsterdam. De oudste bouwsporen dateren uit de 13e eeuw. Door de eeuwen heen is de kerk getransformeerd tot zijn huidige verschijningsvorm. De Oude Kerk behoort tot de top 100 der Nederlandse Rijksmonumenten. De restauratie betreft zowel het exterieur als het interieur van de kerk evenals het exterieur van de aangrenzende woningen. Tijdens de restauratie is de gehele zerkenvloer gelicht, hersteld en terug geplaatst (inclusief reeds aanwezige glooiingen) De restauratie van de Oude Kerk is onder verdeeld in vier hoofdfasen. De hoofdwerkzaamheden bestaan uit herstel aan de gevels, de daken, de fundering en de zerkenvloer. Momenteel is BBM bezig met diverse onderhoudswerkzaamheden.

bottom of page