top of page

Oude Kerk (Entree), Amsterdam

Opdrachtgever |Stichting Oude Kerk Amsterdam

Uitvoeringsperiode |2013

Werkzaamheden | schetsontwerp

BBM is benadert om mee te doen aan een prijsvraag voor een nieuwe entree van de Oude Kerk te Amsterdam. De doelstelling van de opdrachtgever is het interieur van de kerk te koppelen aan het exterieur als ook het koppelen van kunst en erfgoed waarbij de beleving van de kerk overeind dient te blijven. Daarnaast is de creatie van een aantrekkelijk en veilig stadplein passend bij de intimiteit en kleinschaligheid van het Oudekerksplein van groot belang.

 

Het ontwerp bestaat uit twee elementen. Enerzijds een transparant volume dat als het ware de kerk in/uit kruipt. Dit vormt de verbind­ing tussen het interieur en exterieur en vormt tevens de tochtsluis. Doordat dit volume transparant is blijven de contouren van de kerk in zichtbaar en vormt het geen “obstakel” op het plein, zichtlijnen blijven zichtbaar en het volume gaat op in zijn omgeving.

 

Het tweede element is de folly met hierin de ticketbalie. De folly is zo gepositioneerd dat er een natuurlijke stroom ontstaat voor de bezoekers. Dit gesloten volume lijkt los op het plein te staan maar is door het transparante volume verbonden is met de kerk. De folly en het transparante volume wijken zowel in vorm als materiaal sterk van elkaar waardoor ze elkaar tezamen met het monumentale karakter van de Oude Kerk versterken.

 

Door de moderne vormgeving van het ontwerp complementeerd dit de monumentale kerk en ontstaat er een eigentijdse toevoeging op het plein voor de toren.

situatie

bottom of page