top of page

P.L. Kramerbrug (brug 400), Amsterdam

Opdrachtgever | Gemeente Amsterdam | DIVV Amsterdam

Uitvoeringsperiode |2008-2013

Werkzaamheden | planvorming, directievoering en toezicht

De P.L Kramerbrug (brug nr. 400) is gebouwd in 1921 en vernoemd naar zijn architect Pieter Lodewijk Kramer. Pieter Lodewijk Kramer heeft diverse bruggen in Amsterdam ontworpen. Kramer was een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Amsterdamse School. De brug is dan ook uitgevoerd in weelderige baksteenmotieven volgens de Amsterdamse School. BBM heeft in nauw overleg met de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) en Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) een restauratieplan opgesteld voor de P.L. Kramerbrug. De houten palen die de fundering vormen van de “waterpijlers” zijn zwaar over belast door de toegenomen verkeersdruk. Ook de landhoofden (de overgangen tussen de brug en het land) zijn door het betonnen brugdek overbelast geraakt. Het smeedijzer van de brug wordt geheel gedemonteerd en in de werkplaats van de smid hersteld. De waterpijlers worden ook geheel gedemonteerd en hersteld. De overige delen worden in het werk hersteld. 

bottom of page