top of page

Sint-Janskathedraal, 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever | Kerkbestuur Heilige Johannes Evangelist

Uitvoeringsperiode

1998 - 2013 restauratie i.s.m. Sturm architekten
2006 - 2015 BROM
2013 periode 2014 - 2019 BRIM

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvraag, directievoering en toezicht

De restauratie van de Sint-Janskathedraal is uitgevoerd in samenwerking met Sturm architekten. De Sint-Janskathedraal in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch wordt veelal beschouwd als het hoogtepunt van de Brabantse Gotiek. De kathedraal, die oorspronkelijk als parochiekerk werd gebouwd en in 1366 tot kapittelwerk verheven werd, werd in 1559 door het Bisdom 's-Hertogenbosch tot kathedraal verheven. BBM is al 1998 betrokken bij de restauratie en het onderhoud van de Sint-Janskathedraal. Bij de restauratie is een groot deel van het natuursteen, toegepast bij de restauratie in de jaren dertig en veertig, vervangen vanwege de slechte kwaliteit. Na de grote restauratie van 1998-2012 heeft BBM een nieuw BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) subsidie traject ingezet.

bottom of page