top of page

Spinhuispoort, Amsterdam

Opdrachtgever |Universiteit van Amsterdam

Uitvoeringsperiode |2010

Werkzaamheden | planvorming en toezicht 

De Spinhuispoort is onderdeel van het Spinhuis. In het Spinhuis werden onder andere bedelaressen en prostituees te werk gesteld. In de zijgevel aan de Spinhuissteeg bevindt zich een 17de eeuwse poort met reliëf van Hendrick de Keyser uit 1607. BBM heeft de restauratie van de poort begeleid, hierbij is het natuursteen hersteld en is het geheel opnieuw gepolychromeerd op basis van oude prenten en schilderingen.

bottom of page