top of page

Timpanen Rijksmuseum, Amsterdam

Opdrachtgever |Rijksmuseum Amsterdam

Uitvoeringsperiode |juni 2013

Werkzaamheden | planvorming, directievoering en toezicht

De twee zandsteen timpanen uit 1655 zijn afkomstig van de voormalige Boterwaag (nu Rembrandtsplein) en zijn een verwijzing naar het Amsterdam van de Gouden Eeuw. BBM heeft herplaatsing van de timpanen intensief begeleid. Deze herplaatsing bestond uit het demonteren van de timpanen op de huidige locatie, de tuin van het Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht, het transport via het water naar de tuin van het Rijksmuseum en het herplaatsen van de zandsteen blokken in de tuin.

voor restauratie

bottom of page