top of page

Vestingmuur Waterschans, Bergen op Zoom

Opdrachtgever | Gemeente Bergen op Zoom

Uitvoeringsperiode |2013 - heden

Werkzaamheden | planvorming en toezicht

 

Bij de grondwerkzaamheden ten behoeve van een nieuwbouwproject in de gemeente Bergen op Zoom zijn delen van het oude bastion Gadellière gevonden. De deels houten en deels bakstenen vestingmuur Waterschans maakt hier onderdeel van uit. BBM heeft een restauratieplan op gesteld voor de in vergetelheid geraakte vestingmuur. 

bottom of page