top of page

Vestingmuur Boerenverdriet, Bergen op Zoom

Opdrachtgever | Gemeente Bergen op Zoom

Uitvoeringsperiode |2013 - heden

Werkzaamheden | planvorming en toezicht

 

Bij de grondwerkzaamheden ten behoeve van een nieuwbouwproject in de gemeente Bergen op Zoom zijn delen van het oude bastion Gadellière gevonden. De bakstenen vestingmuur Boerenverdriet maakt hier onderdeel van uit. BBM is benaderd om een restauratieplan op te stellen voor de in vergetelheid geraakte vestingmuur. Momenteel is het project in uitvoering.

bottom of page