top of page

Waalse Kerk, Breda

Opdrachtgever | Stichting Waalse Kerk te Breda

Uitvoeringsperiode | 2015 - 2016

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvragen,  vergunningaanvraag en toezicht

 

De Waalse Kerk gelegen naast het Begijnhof is gebouwd in 1446. De kerk was eigenlijk gebouwd als kapel, toegewijd aan de heilige Wendelinus. In 1535 werd de kerk eigendom van de Begijnen, in dat jaar is het Begijnhof verplaatst naar de huidige locatie. Vanaf 1648 moesten de begijnen hun kerkgebouw afstaan aan de Waalse gemeente. BBM heeft het restauratie- en onderhoudsplan opgesteld. 

voor restauratie

bottom of page