top of page

Wolkenkrabber, Amsterdam

Opdrachtgever | VVE De Wolkenkrabber

Uitvoeringsperiode |2011-heden

Werkzaamheden | planvorming en toezicht

De wolkenkrabber is een woontorenflat gebouwd tussen 1930 en 1932 naar een ontwerp van de architect J.F. Staal in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. De woontorenflat is een van de eerste hoogbouw projecten en kreeg daardoor de bijnaam de wolkenkrabber. De wolkenkrabber is de eerste in zijn soort in Amsterdam, de torenflat vormt een monumentaal verticaal accent in de stedenbouwkundige hoofdstructuur van het Plan-Zuid ontworpen voor H.P. Berlage. Bij de wolkenkrabber is vroeg gebruik gemaakt van “moderne” voorzieningen zoals vuilstortkokers, lift, centrale verwarming, spreekbuizen en een elektrische bel. De wolkenkrabber bestaat uit een symmetrisch grondplan met twaalf bouwlagen. BBM heeft voor VVE De Wolkenkrabber een technische rapportage opgesteld van het casco, hierin zijn de schades geïnventariseerd, onderzocht en is een advies gegeven voor herstel van de schades.

Entree | voor restauratie

bottom of page